Wednesday, March 25, 2015

Pidato Bahasa Indramayu tema "Sambutan Panitia Isra' Mi'raj"Pidato Bahasa Indramayu tema "Sambutan Panitia Isra' Mi'raj"
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Ingkang kula hormati Bapak Camat .......
Ingkang kula hormati Bapak Kuwu .......
Ingkang kula hormati Bapak Ketua MUI .......
Ingkang kula hormati Bapak Almuharrom .......
Ingkang kula hormati Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang sampun rawuh teng acara puniki
Boten ketinggalan rencang-rencang Panitia ingkang sampun medalaken sedanten kemampuanipun hingga saged terlaksana acara puniki

Pertami-tami, Kula aturaken matur nuwun sanget dumateng bapak / ibu sedaya ingkang sampun nyukani kesempatan dumateng kaula kangge nyambut acara menika wonten ing Isra’ Mi’ra Nabi Ageng Muhammad SAW. Saderengipun dilajengaken mangga kula sedaya ngucapaken puji syukur dhumateng gusti Allah SWT, ingkang sampun nyukani rahmatipun dumateng kula sedaya,  sehingga saged kempal teng riki, wonten teng dalu puniki kula lan panjenengan sedaya disukani kesehatan jasmani ugi rohani ngangge mirengaken ceramah agama atawi santapan rohani ingkang wontening acara Isro lan mi’roj Nabi Ageng Muhammad SAW.

Salajengipun, kula aturaken matur nuwun ingkang seagengipun dumateng sedaya para rawuh lan tamu undangan ingkang sampun kanti ikhlas nglonggaraken wakdalipun ngangge ngilari ilmu lan mirengaken ceramah agama ingkang sekedap malih bade dipun sampeaken dumateng Almuharrom Bpk … … ..
 
Para hadirin ingkang minulya, kaula umat Islam sampun sewajare ngartos dumateng junjungan nabi kula Nabi Ageng Muhammad SAW, sedaya menika namung kagem ningkataken iman lan takwa kaula dhumateng Allah SWT. Mugi-mugi kaula saged luwih nyaketaken dhumateng Allah SWT, lan saget nglaksanakaken sedanten perintahipun lan nebihi sedaya ingkang dados larangan-laranganipun Allah SWT.
 
Kaula atas nami Ketua Panitia peringatan Isro Mi’roj, ngarep-arep mugi-mugi ilmu pengetahuan agama kaula khususipun masalah isro lan mi’roj menika leres-leres dipun pirengi dening para rawuh sedaya, lan selajengipun saged dipun amalaken miturut tuntunan ingkang sampun diajaraken dening Allah SWT, kagem kula sedaya umat islam.

Khususipun dumateng Almuharrom Bapak …. Kaula aturaken matur nuwun ingkang sanget dumateng keikhlasanipun wontening ngaturaken babagan agama ngangge kula sedaya wonten ing dalu puniki, mugi-mugi amalipun saged dipun tampi dening Allah SWT lan dipun paringi ganjaran ingkang berlipet-lipet. amin…

Namung semanten sambutan saking kula selaku Panitia, kirang langkunge kula nyuwun maaf bilih katah kesawonan lan kelepatan, kula akhiri billahitaufiq walhidayah,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Indramayu dengan Tema “Perpisahan”Pidato Bahasa Indramayu dengan Tema “Perpisahan”

Assalamu'alaikum wr. wb

Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah .....
Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu Guru ....... sedaya
Ingkang kula tresnani rencang – rencang seangkatan ingkang bade medal saking sekolah puniki lan adi-adi kelas ingkang maksih nimba ilmu teng sekolah puniki.

Pertami-tami, mangga kula sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT. ingkang sampun maringi sedaya nikmat lan kewilujengan dateng kula sedaya amargi kula lan panjenengan sami saged kempal wonten teng acara perpisahan puniki.
Kula, ngewakili atas nami saking rencang - rencang kelas ...... ngaturaken maturnuwun sanget dumateng Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbimbing kula lan rencang-rencang tigang warsa lamie.

Selajenge kula matur Alhamdulillah, mboten kraos kula lan rencang-rencang sedaya sampun nglampahi nimba ilmu wonten teng sekolah puniki.

Wonten teng acara puniki, kula kiyambek sareng rencang - rencang nyuwun agunging pangapunten sangking Bapak lan Ibu guru, amargi wonten ing tigang warsa puniki katah kesawonan, kalepatan ingkang dipun sengaja utawi mboten disengaja. Mugi-mugi Bapak lan Ibu guru, kersa ngapuntenaken uga ngapura kelepatan lan kesawonan kula sareng rencang-rencang sedaya.

Setuhunipun kula lan rencang-rencang badhe nglanjutaken nimba ilmu wonten ing sekolahan ingkang luwih inggil, kula lan rencang-rencang nyuwun pendonganipun Bapak lan Ibu guru sedaya supadosa kula lan rencang-rencang kedah diterima dumateng sekolah ingkang bade kula lan rencang-rencang tuju.

Saking arah mekaten, kula lan rencang-rencang nitip wiraos dumateng adi-adi kelas kula, mangga belajar ingkang rajin, supados dados jalma ingkang minulya.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo wiraos. Kirang langkunge bilih menawi wonten kesawonan kula nyuwun agunging pangapunten. kula akhiri billahitaufik walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Indramayu tema “Tolong Menolong”Pidato Bahasa Indramayu tema “Tolong Menolong”

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu Guru sareng rencang-rencang ingkang kula sayangi. Pertami-tami, mangga sareng-sareng kula lan panjenengan sami kedah manjataken puji syukur kehadirat Allah SWT. Amin. Ingkang sampun nyukani nikmat ingkang ageng sehingga kula lan panjenengan sami saged kempal teng acara puniki. 

Sholawat sareng salam kula sampeaken dumateng junjungan kaula Nabi Besar Muhammad SAW. Ingkang sampun mbakta kula lan panjenengan sami saking zaman zahiliyah sampe dumagi zaman saniki.

Alhamdulillah, pada kesempatan puniki kula bade mbaktakaken pidato ingkang judulipun “Tolong Menolong” 

Selerese jalma utawi menusa yaniku makhluk sosial, artosipin makhluk kang boten saged gesang kiambekan, atanapi mesti gesang sareng-sareng jalma utawi makhluk sanese. Inggihmenika saling mbutuhaken kelawan jalma sanese. Kangge angsal kesejahteraan kula lan panjenengan sami boten saged gesang kiambekan, atanapi pasti mbutuhaken bantuane jalma liyane. Amargi tiyang sanese uga pasti mbutuhaken kula lan panjenengan sami. Sikap saling tolong menolong utawi saling mbantu iku kedah dianjuraken kenging ajaran agama Islam. Sifat saling mbantu niku mlebet teng akhlak mulia.

Islam nyukani tuntunan lan ajaran yaniku bahwa sesami Muslim niku sederek utawi sedulur, bilih sami-sami muslim sampun ngaku sederek, teras wonten muslim ingkang langkung ilmue lan boten saged mbagi ilmue teng muslim kang sanese, niku sungguh keterlaluan. Amargi diwajibaken saling mbagi ilmu karena niku ngerupakaken wujud sesederekan utawi rerencangan.

Semonten rumiyin pidato saking kula, kirang lan langkunge kula nyuwun agunge pangapunten, kula akhiri billahitaufik walhidayah 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

Wednesday, May 14, 2014

7 Places in the World Unique & AmazingEarth wherever we tend to live is so jam-packed with mystery, totally different in several components, it seems there square measure wonderful sites, however conjointly funny and jam-packed with mystery. ne'er mind the placement, even the contents in this are generally strange. Plant Predators still keep in mind once eating? Such incidents square measure troublesome to envision others place. From the attractive scenery of Asian nation like photos or beauty wonderful phase of the moon, till a atrocious sort of a nice natural disaster, all exist on this earth. Here square measure seven distinctive and odd places from round the world.

1. Guaira Falls, Brazil-Paraguay border most of the people consider Niagara Falls is that the largest within the world. tho' Guaira Falls is that the largest within the world by volume water that reaches a mean of one.75 million blocky feet per-second. Compare with the Niagara Falls that is barely seventy,000 blocky feet per-second. Sources situated in Guaira Falls frontier of Brazil-Paraguay, is that the watercourse river. In 1982, the Guaira water was designed dams for power generation with the name of Itaipu Dam that is currently the second largest dam within the world's largest electricity producer when Gorges Dam. Itaipu Dam provides electricity to ninety % of South American country, and nineteen % to Brazil, Rio {de Janeiro|Rio|city|metropolis|urban center} de Janeiro and city.

2. Iceberg B-15, Antarctica Iceberg B-15 is that the largest iceberg in recorded history. The extent of 3100 klick, creating it larger than Pulai Jamaica. big iceberg is attributable to fault Ross shelf ice in March 2000. Then in 2003, the iceberg B-15 is once more split into many items, one among the most important supposed B-15a drift to the north, then fell into a ice mass in 2005, deed a fault on the eight klick. This makes major changes to the map of Antarctica and needs to be revised (map). Some drifted to finally run aground on the coast. In 2006, hurricanes in Last Frontier, inflicting a passing ocean waves up to thirteen,500 miles for six days to Antarctica, and separate the remaining fragments become a lot of and a lot of. Nearly a decade passed, the components of the iceberg continues to be not fully liquid, the most important half continues to be thought-about sebagaii B-15a, with the Brobdingnagian field reached one,700 km. the image on top of is associate iceberg referred to as B-15a when drifting into the Drygalski ice mass (bottom), his final hack into many items.

3. Don Juan lake, Antarctica The place wherever the best salt content? sure enough somebody can decision the Dead Sea. The Dead Sea is world noted for terribly high salt content. supported the analysis, the high salt content of ocean water may well be a medical medical aid. No marvel that several round the Dead Sea spas designed for medical aid, notably health and wonder therapies. however it seems that terasin Dead Sea isn't within the world. exactly within the Antarctic is, rather Don Juan lake, a lake with the best salt content within the world. The comparison once close with the ocean generally, Don Juan lake eighteen times saltier than traditional H2O, compared with the Dead Sea, Don Juan lake eight times a lot of salty. This location is discovered by Lt. Don Roe and FL. John Hickey, in 1961, once each do analysis in Antarctica. The name of Don Juan lake is additionally given by 2 researchers of this army, maybe merging the 2 names. Temperatures within the pool was sort of a general within the Antarctic region, is sort of low, with lows will reach -30 degrees Anders Celsius. however ne'er till frozen like different places in Antarctica.

4. Rotorua, New Zealand, Rotorua could be a town in southern city district lake of identical name. exactly trapped lots, North Island of latest Zealand. the individuality of the region is that the range of pools of hot springs, particularly Pohutu Geyser at Whakarewarewa, and boiling mud-mud. the realm was a singular and exciting, such a lot visited by tourists.

5. 83-42, Greenland's strange and distinctive. however 83-42 is believed to be the sole space of land within the north. it's solely "a piece" concerning the dimensions of thirty five maxwell fifteen m high and four m. once viewed from on top of, like simply a speck of land encircled by shards of ice. Unique! once the North Pole is roofed by ice, however the bottom isn't. See the pictures! the individuality is once more subvert the previous record that ATOW 1996. the individuality of 83-42 was found in 1998.

6. Socotra, Republic of the Yemeni Socotra oddest and most original within the world. virtually everything in there appearance strange, from the form of the tree and its setting, it's no marvel many that decision Socotra within the Yemeni Republic jointly of the alien nest within the world. The place is extremely isolated, different dry climates than others. This anomaly may well be the reason behind flora or something on there grew a wierd look. decision it a widely known plants like gum Tree is strange, terribly uncommon form, appears like associate umbrella. This tree produces a red sap. There conjointly exist animals native animals like birds, spiders and different native animals. to not mention the rocks are coral, whose form isn't common and there's solely on the island. With all the strangeness content of the island, don't be stunned if Socotra, associate island within the sea, into the globe Heritage Heritage.

7. the good sand dune of Pyla, France All we all know that Europe has no desert, sand dunes at the best solely mediocre. however this assumption is wrong. Europe contains a distinctive sand dune Pyla id est, the length of three klick, breadth five hundred m and a height of one hundred meters. These dunes square measure terribly steep half facing the forest. This place is legendary for being the place of paragliding activity. additionally to the individuality of the dunes, that is additionally wonderful is that the close scenery from the heights wherever we will see the ocean and forest. as a result of the dunes square measure a lot of on top of the forest, so from the dunes we tend to might see everything.